Reklamační řád

OriginalzFilmu.cz

 

 Reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Jak postupovat při reklamaci

1. V případě reklamace nás kontaktujte a vyplňte reklamační protokol, který je ke stažení na našich stránkách. Spolu s reklamačním protokolem zašlete kopii faktury a reklamované zboží na adresu Lenka Andrisová, Na Nivách 1350, 76861 Bystřice pod Hostýnem.

2. Zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo k dalšímu případnému poškození (zákazník zodpovídá za tento obal). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

4. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

5. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

7. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

8. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní

Zákazník může odstoupit od smlouvy pouze a výhradně jen ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží!

  Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Reklamační podmínky jsou platné od 15. 1. 2015 do odvolání. V případě změny reklamačních podmínek, jsou platné reklamační podmínky, které byly k datu nákupu.

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení reklamačních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 15. 1. 2015

  

Váš OriginalzFilmu.cz